februar 24, 2022

Må jeg ha regnskapsfører?

Mange har stilt seg dette spørsmålet. Til det er svaret NEI. Ingen er pålagt å ha regnskapsfører. Imidlertid kan det i mange tilfeller være smart å engasjere en regnskapsfører ikke bare til å ta seg av selve føringen av regnskapet, men også som rådgiver og samtalepartner. Nedenfor finner du noen betraktninger om når det kan være lurt å ha regnskapsfører og når det kan være riktig at du fører regnskapet selv. Er du i tvil – ta kontakt med oss så går vi gjennom dette sammen og du kan få noen tips over hva du bør gjøre – helt uforpliktende selvsagt!

Innholdsfortegnelse


Grunner til å vurdere regnskapsfører

Det kan være utfordrende å føre bedriftens regnskap korrekt. Enten du driver AS eller et enkeltpersonsforetak, er det viktig å holde orden på økonomirapporteringen. Da kan det være en fordel med litt ekstra bistand! 

Mange kvier seg for tanken på regnskapsføring grunnet mangel på kunnskap, eller fordi det er for tidskrevende og går ut over andre arbeidsoppgaver man ellers skulle ha gjort. Da kan det være en fordel å få hjelp.

Regnskapsføreren kan blant annet hjelpe deg med etablering av selskap, bokføring av bedriftens inntekter og utgifter, merverdiavgift, årsoppgjør, rådgivning, utbetaling av lønn, betaling av regninger, samt opprettholde tidsfrister og holde orden på bedriftens økonomi.


Gjøre det selv, eller overlate til regnskapsfører

Det er flere som er usikre på om de har behov for egen regnskapsfører. Noen foretrekker å ha full kontroll selv, men vet kanskje ikke hva som skal inkluderes, eller hvordan det gjøres. Skatteetaten har laget en praktisk oversikt over oppgavene du må kunne utføre selv.

Det er viktig at du sørger for å bokføre alle dine regnskapsopplysninger korrekt. Du må først og fremst vite hvordan du skal bokføre bilagene i forhold til kontoplanen, og håndtere kjøp og salg i henhold til regler for merverdiavgift. Driver du en virksomhet der det gjøres store innkjøp av inventar, må du vite om dette skal aktiveres eller kostnadsføres. Videre må du være i stand til å skille mellom opplysningspliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig utgiftsgodtgjørelser. Du må i tillegg kunne utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom.

Skatteetaten mener også at du bør spesifisere eventuelle kjøp eller salg på motpart, og avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter. Sist, men ikke minst må du være i stand til å avstemme åpne poster i kunde- og leverandørspesifikasjonen, og utarbeide lovpålagte dokumenter for innsending til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Innsendingen av skjema og dokumenter skjer for det meste via Altinn, slik at du er tjent med å ha et moderne regnskapssystem som støtter innsending via Altinn.

Klarer du å utføre alle disse oppgavene? Dersom svaret er nei anbefales det at du engasjerer en regnskapsfører. Svarer du ja på alt, er det sannsynlig at du vil mestre økonomirapportering på egenhånd.


Fordeler med å engasjere en regnskapsfører

skatteetaten_logo

En stor fordel med å bruke en autorisert regnskapsfører, er at du kan bruke tiden din mer fornuftig. Regnskapsføring kan nemlig være svært tidskrevende for mange å sette seg inn i.

Tiden det tar å føre regnskap, er tid du heller kanskje ville brukt på å drive virksomheten din, i mange tilfeller til fakturerbar tid. Det å sette profesjonelle på bedriftens økonomi, reduserer i tillegg risiko for at det rapporteres inn feil til skatteetaten. Slike feil kan føre til alvorlige konsekvenser for virksomheten og i verste fall koste deg dyrt.

Dersom du liker å ha kontroll over egen økonomirapportering, kan du eventuelt gjøre deler av regnskapet selv. En regnskapsfører vil dermed fungere som en ekstra kontroll, og sørge for at jobben gjøres i henhold til gjeldende regler og retningslinjer. 


Få tilpasset veiledning

Eier du et lite foretak? Det anbefales at også mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende tar i bruk autorisert regnskapsfører. Ikke bare skaper det trygghet, men det gir deg også mer frihet til å disponere tiden din.

En regnskapsfører skal ikke bare føre regnskap. Han skal også passe på at du tjener penger på det du driver med. Her kan du få masse smarte tips på hvordan du kan forbedre driften av virksomheten din på en god økonomisk måte.

Det koster riktignok litt å ha regnskapsfører men ofte går dette regnestykket i pluss da en god regnskapsfører gjerne bidrar til at du tjener mer penger og ikke minst at du unngår fallgruver som tilleggsskatt eller gebyrer pga feilføringer og for sent innsendte oppgaver.

Fortsatt usikker. Ta gjerne kontakt med oss så tar vi en gjennomgang sammen for å kartlegge dine behov.